Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Konkurs Polska Pomoc Rozwojowa 2013

Konkurs Polska Pomoc Rozwojowa 2013

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło kolejną edycję Konkursu Polska Pomoc Rozwojowa. W konkursie zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne mogą składać wnioski na realizację zadań odpowiadających założeniom Planu współpracy rozwojowej w 2013 r. w krajach Partnerstwa Wschodniego, Kirgizstanu, Tadżykistanu, Afryki Wschodniej (Burundi, , Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan Południowy, Tanzania, Uganda) i Autonomii Palestyńśkiej.

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi ponad 21,5 mln zł. Więcej szczegółów na stronie www.polskapomoc.gov.pl

Kolejnymi konkursami ogłaszanymi ze środków polskiej współpracy rozwojowej w 2013 roku powinny być konkursy dotyczące: edukacji globalnej (w tym regranting), wolontariatu, konkurs na współfinansowanie projektów rozwojowych oraz najwiekszy, realizowany przez Fundację „Wiedzieć Jak” konkurs na działania wspierające procesy demokratyzacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem  budowania kompetencji demokratycznych wśród młodych opiniotwórczych środowisk ekonomicznych, politycznych i społecznych.

Skip to content