Aktualności

Kupują głosy na Ukrainie

Władze nadużywają zasobów administracyjnych do promowania partii rządzącej. Jednocześnie zarówno władze, jak i opozycja wdrażają rozmaite schematy kupowania głosów – stwierdza drugi raport Międzynarodowej Społecznej Misji Obserwacyjnej wyborów parlamentarnych nad Dnieprem zainicjowanej przez Fundację „Wiedzieć Jak”.

Opublikowany 22 października br. drugi raport okresowy Misji podsumowywuje dotychczasową sytuację przed wyborami parlamentarnymi w Ukrainie, które odbędą się 28 października. Spośród 450 deputowanych, połowa będzie wybierana w systemie proporcjonalnym, zaś druga połowa w jednomandatowych okręgach wyborczych. Przygotowania do wyborów odbywają się bez opóźnień i zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Obserwatorzy zwracają jednak uwagę, na wykorzystanie administracji do promowania kandydatów rządzącej partii oraz na szeroko rozpowszechnione metody kupowania głosów przez władze i opozycję – według lokalnych obserwatorów z organizacji OPORA co dziesiąty Ukrainiec jest gotów sprzedać swój głos za mniej niż 500 hrywien (ok. 200 zł).

Międzynarodowa Społeczna Misja Obserwacyjna jest współorganizowana przez Fundację im. Stefana Batorego (Polska), European Exchange (Niemcy) oraz Eastern Europe Studies Centre (Litwa). Misja rozpoczęła działanie 17 września, a obserwatorzy długoterminowi są obecni w sześciu regionach Ukrainy od 24 września. Wstępne wyniki obserwacji wyborów zostaną przedstawione 29 października. Końcowy raport Misji zostanie opublikowany pod koniec listopada.

Pełen tekst raportu okresowego znajduje się na stronie: www.batory.org.pl/programy_operacyjne/otwarta_europa/monitoring_wyborow_na_ukrainie

Skip to content