Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Rusza Centrum dla samorządów mołdawskich

Rusza Centrum dla samorządów mołdawskich

Dyrektor Centrum Informacyjnego dla władz lokalnych w Kiszyniowie Krzysztof Kolanowski, zatrudniony przez Polską Fundację Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”, rozpoczął 15 października pracę w Mołdawii. W pierwszych tygodniach zajmie się sprawami techniczno-organizacyjnymi.

Głównym zadaniem mieszczącego się w Ialoveni pod Kiszyniowem Centrum będzie stworzenie bazy danych o możliwości dofinansowania z zagranicy projektów dla samorządów mołdawskich. Centrum będzie zwiększać kompetencje lokalnych partnerów w przygotowywaniu wniosków projektowych, przygotowaniu budżetów projektów , promować zawiązywanie partnerstw przez samorządy mołdawskie z organizacjami zagranicznymi oraz promować ideę samorządności lokalnej. Centrum działa na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy rządami Polski i Mołdawii podpisanego w czerwcu br. i jest finansowane ze środków Polskiej Pomocy MSZ RP na rok 2012. Projekt realizuje Fundacja „Wiedzieć Jak”.

Krzysztof Kolanowski ma 34 lata. Na stanowiska Dyrektora Centrum został wybrany w otwartym konkursie spośród 13 kandydatów. Wcześniej pracował przez trzy lata w Wilnie jako kierownik programowy w sekretariacie technicznym projektu transgranicznego obejmującego Polskę, Litwę, Łotwę i Białoruś. – To dla mnie wielkie wyzwanie, ale i przyjemność – mówi o swojej misji. – Dołożę wszelkich starań, by Centrum stało się trwałym śladem w procesie modernizacji Mołdawii.

Z Dyrektorem Centrum można skontaktować się za pomocą adresu mailowego: krzysztof.kolanowski@solidarityfund.pl

Skip to content