Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Pierwszy raport okresowy 'Międzynarodowej Społecznej Misji Obserwacyjnej wyborów parlamentarnych na Ukrainie’

Pierwszy raport okresowy 'Międzynarodowej Społecznej Misji Obserwacyjnej wyborów parlamentarnych na Ukrainie’

Przedstawiamy pierwszy raport okresowy Międzynarodowej Społecznej Misji Obserwacyjnej monitorującej wybory parlamentarne na Ukrainie. W raporcie opisano dotychczasową sytuację przed wyborami oraz przebieg kampanii.Międzynarodową Społeczną Misję Obserwacyjną na Ukrainie realizują wspólnie Fundacja im. Stefana Batorego (Polska), European Exchange (Niemcy) oraz Eastern Europe Studies Centre (Litwa).

Wstępny raport z obserwacji wyborów ogłoszony zostanie w Kijowie w dniu 29 października 2012, a raport końcowy zaprezentowany zostanie pod koniec listopada br. w Warszawie, Berlinie oraz Wilnie.

Polską część misji sfinansowano w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2012” realizowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP.

Skip to content