Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Aktywna gromada z Doniecka z wizytą na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

Aktywna gromada z Doniecka z wizytą na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

bielak2   bielak3

Przedstawiciele administracji samorządowej i organizacji pozarządowych z obwodu Donieckiego przyjechali z wizytą studyjną do Polski w dniach 17 – 23 września 2012 r. w ramach projektu „Aktywna Gromada” realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich.

Wizyta stała się doskonałą okazją do zaprezentowania dobrych praktyk z Polski w zakresie zarządzania partycypacyjnego w samorządzie. Uczestnicy odwiedzili jednostki samorządu terytorialnego, które realizują i wdrażają programy włączania obywateli w proces podejmowania decyzji oraz stosują partycypacyjne narzędzia monitorowania jakości świadczenia usług publicznych. Przykłady dobrych praktyk zostały przedstawione na szczeblu gminy wiejskiej (Gmina Grodzisko Dolne), powiatu (Powiat Leżajski) oraz miasta na prawach powiatu (Miasto Lublin).

Ponadto goście z Doniecka uczestniczyli w warsztatach RADAR (konsultacjach władz samorządowych z mieszkańcami ) w Leżajsku, a w Lublinie w spotkaniu zespołu ds. partycypacji społecznej przy Prezydencie Miasta Lublin, z udziałem mi.n. kierownika referatu ds. współpracy z NGO’s i doradcy Prezydenta Miasta Lublin ds. partycypacji społecznej. Niezwykle ciekawe dla naszych gości okazały się spotkania również dotyczące funkcjonowania urzędów i jakości świadczenia usług (biuro obsługi mieszkańców, system elektronicznego obiegu dokumentów, prace na podpisem elektronicznym). Dodatkowym elementem przedstawienia dobrych praktyk były spotkania z polskimi organizacjami pozarządowymi, które monitorują działalność władz poprzez programy partycypacji społecznej (Stowarzyszenie Homo Faber – projekt naprawmyto.pl oraz Fundacja Inicjatyw Menedżerskich – Program Aktywności Samorządowej PAS).

Wizyta została także dofinansowana ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Study Tours to Poland, realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego”

Anna Bielak, Koordynatorka Projektu

Skip to content