Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Edukacja obywatelska ze znakiem jakości – Gruzja

Edukacja obywatelska ze znakiem jakości – Gruzja

foto fsm ge5  foto fsm ge2  foto fsm ge1

Kurs trenerski, wizyta w Polsce i 2-dniowe spotkanie organizacyjne. Tylko tyle i aż tyle przeszli gruzińscy nauczyciele w projekcie „Edukacja obywatelska ze znakiem jakości”, realizowanego przez Fundację Edukacji dla Demokracji, aby przygotować się do działania w ramach nieformalnych punktów wsparcia metodycznego w zachodnich regionach Gruzji. Początek roku szkolnego w tamtych okolicach – już 17 września.

W Polsce rok szkolny już się zaczął, skończyło się lato, które dla uczniów było odpoczynkiem, a dla polskiej i gruzińskiej koordynatorki projektu, a także dla trenerów, prowadzących, no i uczestników wymienionych wydarzeń – gorącym, nie tylko ze względu na pogodę, okresem.

Lato zaczęło się od naboru uczestników do projektu i przeprowadzenia w Bakuriani kursu podstawowych umiejętności trenerskich. W pięciodniowym kursie podstawowych umiejętności trenerskich wzięło udział 15 uczestników – nauczycieli edukacji obywatelskiej z regionów objętych projektem. W trakcie kursu uczestnicy poznali zasady pracy z dorosłymi, kształcili umiejętność współpracy w zespole, analizowania swojej pracy, przygotowali się do prowadzenia konkretnego szkolenia z zakresu EO.

Po całodniowym (i często wieczorno-nocnym) szkoleniu nauczyciele pasjonaci znajdowali siły, aby z trenerami dopracowywać koncepcję pakietu metodyczno- merytorycznego dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem pracy w swoich środowiskach, tak, aby pakiet w przyszłości jak najlepiej i najpełniej spełnił swoją rolę. Niemal bezpośrednio z Bakuriani nauczyciele pojechali… do konsulatu polskiego, aby złożyć dokumenty na wizę, a niektórzy do odpowiednich urzędów w celu wyrobienia, niekiedy pierwszego w życiu, paszportu zagranicznego. 19 sierpnia 15-osobowa grupa: 13 nauczycieli oraz 2 przedstawicielki Centrów Zasobów Edukacyjnych (z miast Poti i Zugdidi) przyjechała do Polski, aby poznać polski system oświaty, sposoby realizacji edukacji obywatelskiej w systemie edukacji formalnej i nieformalnej, zapoznać się z ciekawymi projektami realizowanymi w szkołach i we współpracy szkół i NGO.

W ciągu tygodniowej wizyty grupa zdążyła odwiedzić Ośrodek Rozwoju Edukacji, spotkać się z przedstawicielami m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Edukacji Międzykulturowej, Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”, wysłuchać wykładu nt. ewaluacji w systemie oświaty. Duże wrażenie na grupie zrobiła wizyta w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN, a także ogólnie szacunek, z jakim Polacy odnoszą się do swojej historii i dbanie o nią w procesie edukacji. W Lublinie uczestnicy poznali bardziej lokalny wymiar współpracy szkół i NGO – poznając działalność Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja i Stowarzyszenia Homo Faber.

Najważniejsze, były dla uczestników oczywiście spotkania w szkołach – Gimnazjum w Warszawie prowadzonym przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe i Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku, a także spotkania odpowiednio z dyrektorem i wicedyrektor ww. szkół. „Wycieczka” po szkołach, poznanie od środka ich pracy, sposobu nauczania WOSu, a także pozalekcyjnej aktywności uczniów, czy… pozalekcyjnej aktywności nauczycieli i relacji uczeń-nauczyciel – to zaledwie kilka zagadnień, które szczególnie zainteresowały grupę.

Najcieplej, bo najbardziej kolorowo, uczestnicy wspominali wizytę w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów „Klanza” i warsztaty z tańców integracyjnych. Wrażenia, ale i umiejętności niezapomniane i do zastosowania w pracy punktów.

W dniach 1-2.09 już w Zugdidi, na świeżo po powrocie z Polski uczestnicy wizyty razem z koordynatorkami podsumowali wizytę, a także zaplanowali dalsze działania w ramach projektu – przez najbliższe 2-3 miesiące nauczyciele i nauczycielki będą prowadzili warsztaty i konsultacje dla swoich kolegów po fachu – szczególnie tych, którzy nie bardzo mają możliwość wyjechania z własnej miejscowości na inne szkolenia. Nasz zespół będzie odwiedzał szkoły w regionach wiejskich i wysokogórskich i na miejscu proponował wsparcie nauczycielom. Pierwsze szkolenie – 28-30.09 w Mestii. O ich działaniach będziemy informować na bieżąco!

Anna Kertyczak, FED

Więcej o projekcie: http://civic.edudemo.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=83

Zdjęcia z dotychczas zrealizowanych działań:

http://edudemo.org.pl/galeria/category/168-edukacja-obywatelska-ze-znakiem-jakoci-2012.html

Skip to content