Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > Szkolenie białoruskich liderów

Szkolenie białoruskich liderów

tomasik dobre

Pod koniec lipca Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica rozpoczęło realizacje projektu pt.: ”Rozwój organizacji pozarządowych na terenach wiejskich. Partnerstwo Komarowo – Płużnica”, w ramach projektu „Wsparcie demokracji 2012”. W Komarowie na Białorusi zorganizowano szkolenie dla 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych i osób zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach i szkoleniach z zakresu planowania pracy organizacji pozarządowej w tym planowania strategicznego, budowania wizerunku organizacji oraz  efektywnej pracy lidera. W ramach szkolenia poznali również najciekawsze przykłady pracy organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich.

W kolejnym etapie projektu uczestnicy, przy pomocy ekspertów, przygotowują strony internetowe dla swoich organizacji.

Skip to content