Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mjanma/Birma > Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Birmańska wspiera budowanie oddolnych struktur demokratycznych w Birmie

Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Birmańska wspiera budowanie oddolnych struktur demokratycznych w Birmie

Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Birmańska, jako jedna z pierwszych i nielicznych polskich organizacji rozpocznie realizację projektu pt. „Młoda Demokracja”, którego najważniejsza część zostanie zrealizowana na terenie wschodniej Birmy, w regionie Szan (Shan). Nasze działania zostaną współfinansowane ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Projekt „Młoda Demokracja” jest wspólnym przedsięwzięciem Solidarności Polsko-Birmańskiej (SPB) oraz Kaung Rwai Social Action Network (KSAN), młodzieżowej organizacji pro-demokratycznej, która działa na terenie regionu Szan. Celem projektu jest zaktywizowanie zaangażowanej młodzieży w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w swoim środowisku lokalnym, wzmocnienie podmiotowości działającej już organizacji młodzieżowej oraz, w oparciu o doświadczenie zdobyte przy realizacji projektu, stworzenie rekomendacji dla przyszłych działań polskich organizacji w Birmie.

Głównym działaniem będzie przeprowadzenie miesięcznego „Studium Obywatelskiego” w ramach którego, 25 uczestników zaangażowanych w działalność pro-demokratyczną na terenach wiejskich, zostanie przeszkolona z zakresu podstawowych mechanizmów niezbędnych do właściwego funkcjonowania demokracji w birmańskiej rzeczywistości, zrozumienia swoich podstawowych praw oraz ich ochrony. Przy zaangażowaniu doświadczonych trenerów pochodzących z Birmy jak i specjalistów SPB oraz liderów KSAN, uczestnikom zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz praktyczna z zakresu edukacji obywatelskiej oraz wskazane propozycje, w jaki sposób mogą zaangażować się w budowanie oddolnych struktur obywatelskich i skutecznie zaaplikować zdobytą wiedzę w lokalnym środowisku.

W drugiej części projektu dwóch liderów partnerskiej organizacji KSAN odwiedzi Warszawę, gdzie podczas dziesięciodniowej wizyty studyjnej min. wymienią doświadczenia z polskimi i organizacjami pozarządowymi na temat sposobu działania w demokratycznych strukturach państwa, oraz przeanalizują doświadczenia płynące z polskiej transformacji ustrojowej.

Nasz projekt ma wesprzeć demokratyczne przemiany, które rozpoczęły się w Birmie od 2010 roku, a które wciąż są słabo odczuwalne wśród zwykłych obywateli, szczególnie pochodzących z mniejszości narodowych i zamieszkujących tereny wiejskie. Sytuacja organizacji prodemokratycznych jest wciąż niestabilna i niebezpieczna, większość pozostaje w ukryciu i nie rejestruje swojej prawnej podmiotowości. Ich siłą napędową jest zaangażowanie i entuzjazm członków. Młode organizacje jak KSAN nawołują do poszanowania praw człowieka i jednocześnie są głosem w obronie tych, których prawa są łamane. KSAN działa także na rzecz rolników, których ziemie zostały bezprawnie skonfiskowane pod inwestycje ekonomiczno – gospodarcze, a które mają destruktywny wpływ na lokalny ekosystem oraz życie zamieszkującej społeczności.

Poziom edukacji w Birmie jest szczególnie niski na terenach wiejskich oraz zamieszkanych przez mniejszości etniczne, w tym Szanów. W szkołach państwowych, taki jak kiedyś w szkołach polskich, program nauczania zawiera zafałszowaną wersję historii kraju i świata oraz przepełniony jest propagandą wojskową. Młodzież w stanie Szan aktywizuje się oddolnie i choć uczestnicy projektu posiadają doświadczenie w pracy socjalnej, to brak im zaplecza merytorycznego. „Studium Obywatelskie” ma uzupełnić luki w oraz pozwolić zrozumieć, w jaki sposób mogą skutecznie walczyć o przestrzeganie swoich prawa. Zakładamy, że także wzmocni oddolne struktury demokratyczne i obywatelskie.

Skip to content