Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Posiedzenie Rady Fundacji „Wiedzieć Jak”

Posiedzenie Rady Fundacji „Wiedzieć Jak”

W czasie pierwszego w tym roku posiedzenia Rady Fundacji „Wiedzieć Jak” przyjęto sprawozdanie za zeszły rok oraz plan działań i plan finansowy na rok obecny

Spotkanie Rady 11 czerwca było nie tylko pierwszym w tym roku, ale także stało się okazją do prezentacji członkom Rady nowej siedziby przy ul. Bagatela. Fundacja „Wiedzieć Jak” działa w niej od lutego i dopiero niedawno udało się zakończyć urządzanie oraz wyposażenie lokalu. Zarząd Fundacji przedstawił Radzie sprawozdanie z działalności za zeszły rok, które zostało jednogłośnie zatwierdzone.

Drugim przedstawionym Radzie zgodnie z wymaganiami statutu dokumentem był Plan Działań i Plan Finansowy na rok 2012. Podsumowano w nim działalność od początku roku oraz wyznaczono cele i projekty, które będą realizowane do końca grudnia. Ten dokument także spotkał się z aprobatą Rady. Potem wywiązała się dyskusja o kierunkach programowych działalności Fundacji do roku 2015. Członkowie Rady apelowali, by z jednej strony spektrum działalności było szerokie, ale zarazem skupić się na dziedzinach i obszarach tematyczno-geograficznych, w których polska działalność na rzecz demokratyzacji i pomocy rozwojowej będzie widoczna i skuteczna. Senator Marek Borowski apelował, by nie zapominać o walce z korupcją. Ks. Kazimierz Sowa kładł nacisk, by nie lekceważyć tak egzotycznych i biednych krajów jak Haiti czy Timor Wschodni. Doradca prezydenta Henryk Wujec przypominał o konieczności organizacji misji monitorującej październikowe wybory parlamentarne na Ukrainie. A Jerzy Rejt sugerował, by Fundacja szukała partnerów strategicznych w krajach, z którymi współpracuje. Z kolei przewodnicząca RadyFundacji „Wiedzieć Jak” i zarazem wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewniała o woli ze strony MSZ pogłębiania współpracy z Fundacją.

Rada zdecydowała, że jej następne spotkanie odbędzie się po wakacjach. Odbędzie się na nim m.in. wybór wiceprzewodniczącego Rady.

Skip to content