Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Informacja o wynikach kontroli formalnej – konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji 2012”

Informacja o wynikach kontroli formalnej – konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji 2012”

W dniu dzisiejszym (22 V 2012) podmioty, których wnioski nie spełniły kryteriów formalnych wymienionych w „Zasadach uczestnictwa w konkursie grantowym” zostały o tym poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zainteresowane organizacje otrzymają w/w informację również za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosków było wnioskowanie o kwotę niezgodną z możliwą wysokością dofinansowania w danej ścieżce grantowej.

Wielu wnioskodawców miało też początkowo problemy z publikacją w internecie statutów, bilansu, sprawozdań rocznych.

Skip to content