Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Konkurs Grantowy – Rejestracja wniosków

Konkurs Grantowy – Rejestracja wniosków

Na adresy mailowe podane we wnioskach wysłane zostały potwierdzenia zarejestrowania wniosków, które otrzymaliśmy pocztą.

Zgodnie z „Zasadami uczestnictwa w konkursie grantowym” wnioski poddane są ocenie formalnej. Podmioty, których wnioski nie spełnią kryteriów formalnych, zostaną o tym poinformowane odrębnym mailem na początku przyszłego tygodnia.

Wnioski, które spełniają formalne kryteria konkursu będą oceniane merytorycznej przez Komisję Grantową.

Skip to content