Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Polsko-Amerykański Dialog Strategiczny na rzecz Demokracji

Polsko-Amerykański Dialog Strategiczny na rzecz Demokracji

Na zaproszenie MSZ w spotkaniu w ramach Polsko-Amerykańskiego Dialogu Strategicznego na rzecz Demokracji uczestniczyli między innymi przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych (Grupy Zagranica/PAH, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) oraz Solidarity Fund PL.

Dialog na rzecz Demokracji stanowi nowy, ważny element strategicznego partnerstwa Polski i Stanów Zjednoczonych. Ta forma konsultacji służy wzmocnieniu polsko-amerykańskiej współpracy i koordynacji projektów na rzecz wsparcia reform demokratyzacyjnych w Europie Wschodniej, Afryce Północnej i Azji. Przyczynia się także do lepszej koordynacji współpracy miedzy Unią Europejską a USA w tym zakresie.

W trakcie spotkania ogłoszono amerykańskie wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia dla Demokracji (Emerging Donors Challenge Fund) dla kilku projektów współfinansowanych z Polską.  Fundusz stanowi formę amerykańskiego zaangażowania na rzecz krajów objętych Partnerstwem Wschodnim. Wspomniane programy dotyczyły:  ustanowienia Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii, wsparcia dla opozycji na Białorusi oraz inicjatywy młodzieżowej dla państw Partnerstwa Wschodniego.

W części spotkania uczestniczyli także przedstawiciele organizacji pozarządowych z Polski i USA,  zaangażowanych w realizację projektów związanych ze współpracą polsko-amerykańską na rzecz demokratyzacji.

Dialog Strategiczny na rzecz Demokracji zainicjowano w czasie spotkania Ministra Radosława Sikorskiego z Sekretarz Stanu Hillary Clinton w Waszyngtonie 3 marca 2011 r. Pierwsza rudna odbyła się 22 marca 2011 r. w Warszawie.

Za: http://msz.gov.pl

 

Skip to content