Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym

Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym

Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” zaprasza do udziału w otwartym konkursie grantowym realizowanym w ramach programu Wsparcie Demokracji 2012, w ramach którego dofinansowane będą projekty polskich organizacji pozarządowych podejmujących, we współpracy z partnerami lokalnymi, wspólne inicjatywy na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w społeczeństwach, które ze względu na system polityczny nie mają możliwości współdecydowania o własnym losie, w tym w krajach, gdzie system polityczny posiada jedynie pewne elementy powszechnie uznane za demokratyczne oraz krajach w okresie transformacji systemowej.

W ramach konkursu grantowego planujemy dofinansowanie projektów na rzecz następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina; Libia, Tunezja, Kirgistan, Tadżykistan, Birma/Mjanma.

Projekty muszą być realizowane na terenie w/w państw i mogą zawierać elementy realizowane na terenie Polski.

Granty przyznawane będą zarejestrowanym w Polsce stowarzyszeniom, fundacjom oraz organizacjom powołanym na podstawie umów państwo-kościół, na projekty służące wsparciu przemian demokratycznych w wymienionych wyżej krajach i realizowane w ścisłej współpracy z partnerami z w/w krajów.

Termin składania wniosków upływa 11 maja 2012 r. Decyduje data zarejestrowania w elektronicznym generatorze wniosków oraz data nadania pocztą wersji papierowej zgłoszenia.

Więcej na temat konkursu grantowego tutaj*.

Program Wsparcie Demokracji 2012 współfinansowany jest w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

* Po zakończeniu konkursu wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

Skip to content