Projekty w Gruzji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Gruzji > Program inicjatyw społecznych Miasta Rustavi

Program inicjatyw społecznych Miasta Rustavi

2012Gruzja 
 

Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin

 

Tytuł projektu: Program inicjatyw społecznych Miasta Rustavi / Community Development Program City of Rustavi

 

W drugiej połowie XX wieku miasto Rustavi stanowiło zaplecze dla potężnych nowobudowanych zakładów metalurgicznych, chemicznych, włókienniczych i cementowych, które stanowiły źródło dochodu dla rodzin, oferowały mieszkańcom opiekę zdrowotną, prowadziły przedszkola, domy kultury oraz kluby sportowe. Dziś większość tych zakładów przemysłowych i należąca do nich infrastruktura społeczna nie funkcjonuje.

Projekt Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin był skierowany do liderów NGO i liderów osiedli odpowiedzialnych za współpracę mieszkańców z samorządem i realizację zadań miasta w wymiarze osiedlowym. W ramach projektu odbyła się pięciodniowa wizyta studyjna w Polsce, w której udział wzięło ośmiu przedstawicieli urzędu miasta Rustavi, Radę Miasta Rustavi oraz Rustavi Corpus uczestnicy mieli okazję poznać polskie doświadczenia w zakresie inicjatyw lokalnych oraz przygotować projekty, które będą realizowane w trzech dzielnicach (ubani) w Rustavi. 

Pięciodniowe Warszaty Inicjatyw lokalnych  odbywające się w Centrum dla osób niepełnosprawnych w Rustavi dały okazję przedstawienia przykładów inicjatyw lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, inicjatyw aktywizacji młodzieży oraz inicjatyw wspólnot mieszkaniowych oraz identyfikacji projektów wytypowanych w dzielnicach Rustavi. Równolegle odbywały się warsztaty z mieszkańcami trzech wytypowanych do projektu dzielnic Rustavi.

 

Więcej o projekcie:
https://sites.google.com/site/srggszczecin/wybrane-projekty/program-inicjatyw-spolecznych-miasta-rustavi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/srggszczecin/

 

 

 

Skip to content