Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > Biełsat news: Barack Obama wspiera demokrację na Białorusi i Biełsat

Biełsat news: Barack Obama wspiera demokrację na Białorusi i Biełsat

Żródłó: www.biełsat.eu/pl

Amerykański prezydent podpisał „Ustawę o demokracji i prawach człowieka na Białorusi” (Belarus Democracy and Human Rights Act). Akt prawny wytycza główne priorytety amerykańskiej polityki wobec Białorusi, jednym z nich jest wsparcie mediów elektronicznych nadających w języku białoruskim – w tym telewizji Biełsat.

Podpisany akt wprowadza poprawki do „Belarus Democracy Act z2004” – dokumentu określającego priorytety jakimi powinny kierować się amerykańskie władze przy wspieraniu procesu demokratyzacji na Białorusi. Nowy dokument powstał z inicjatywy Christophera Smitha – republikańskiego kongresmana z New Jersey. Współautorami było sześciu republikańskich i pięciu demokratycznych kongresmanów. Jest to więc inicjatywa ponadpartyjna.

W dokumencie napisano: „W opinii Kongresu, prezydent powinien kontynuować swoje wsparcie dla nadawania radiowego, telewizyjnego czy internetowego w językach mówionych na Białorusi przez Radio Wolna Europa, Głos Ameryki, Europejskie Radio dla Białorusi i Biełsat.”

Na stronie senatora Christophera Smitha napisano, że ustawa ma na celu „wsparcie dla ludzi walczących o podstawowe prawa z Aleksandrem Łukaszenką – często nazywanym ostatnim dyktatorem w Europie.”

Dokument rozszerza również listę białoruskich urzędników, którzy „mogą podlegać finansowym i wizowym sankcjom”. Są to głownie osoby uczestniczące w rozprawie z opozycją po wyborach prezydenckich 19 grudnia 2010 r.

USA również wzywa Międzynarodową Federację Hokeja, do wycofania decyzji przyznającej Białorusi prawo do organizowania mistrzostwa świata w hokeju w 2014 r. – „dużej imprezy sportowej, które białoruskie władze zamierzają wykorzystać dla legitymizacji swojego niesprawiedliwego panowania, tak jak komunistyczna partia wykorzystała olimpiadę w 2008 r.” – poinformował Chris Smith na swojej stronie.

Nowa ustawa jest efektem dziania lobby w amerykańskim Kongresie, zajmującego się problemami demokracji w Europie Wschodniej. Jak podkreśla Tomasz Pisula, Prezes Fundacji Wolność i Demokracja od lat współpracującej z Amerykanami w projektach pomocy dla białoruskiej opozycji – w skład grupy wspierającej demokratyzację w krach b. ZSRR wchodzą nie tylko politycy, mający pochodzenie wschodnioeuropejskie lub posiadający w swoim okręgu wyborczym wspólnoty białoruskie, ale również liczna grupa senatorów pochodzenia kubańskiego – którzy uznali, że należy okazać solidarność narodom znajdującym się w podobnym położeniu jak naród kubański.

Tomasz Pisula poinformował również, że wpisanie Biełsatu do treści dokumentu odbyło się przy aktywnym działaniu polskiego ambasadora w USA Roberta Kupieckiego. Ważna rolę odegrała również wizyta dyrektor Biełsatu Agnieszki Romaszewskiej-Guzy w Waszyngtonie na przełomie listopada i grudnia ub.r.

Biełsat

Skip to content