Z duchem czasu

2013Tadżykistan 

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji

 

tytuł projektu: Z duchem czasu / In step with the times

 

Projekt był realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w partnerstwie z Association of Scientific and Technical Intelligetsia of Tajikistan (ASTI). Celem projektu realizowanego w obwodzie chatlońskim na południu Tadżykistanu była aktywizacja obywatelska i budowanie potencjału kobiet do angażowania się w działania na rzecz swoich społeczności lokalnych.

 

W trakcie realizacji projektu w wioskach obwodu chatlońskiego powstało 10 Klubów Kobiet, których członkiniami zostały gospodynie domowe, nieposiadające pracy poza domem.Dla członkiń Klubów Kobiet przeprowadzono warsztaty „Po co nam Kluby Kobiet? Pracujemy w grupie”, warsztaty z podstaw przedsiębiorczości oraz zasad planowania pracy klubów. Przedstawicielki każdego z klubów wzięły udział w warsztatach liderskich, tematem których była organizacja pracy klubów oraz sposoby rozwiązywania konfliktów.

 

Każdy z 10 klubów w trakcie projektu zrealizował jedną inicjatywę, a w ramach jednego z działań kobiety z południa miały okazję wymienić się doświadczeniami z kobietami z północnego regionu Tadżykistanu. Nieodłącznym elementem projektu była promocja działań projektowych w różnego typu mediach, szczególnie inicjatyw realizowanych przez Kluby Kobiet.

 

W ramach projektu powstał film prezentujący działania realizatorów i uczestniczek:  http://vimeo.com/78536255

 

Read about project in English.

 

fed1

fed2

fed3

 

fed