Publikacja raportu “Freedom in the World 2016”

Organizacja Freedom House przedstawiła publikowany rokrocznie raport opisujący stan wolności na świecie, opatrując go podtytułem „Niespokojni dyktatorzy, słabnące demokracje: wolność na świecie pod presją”.

We wstępie do raportu autorzy piszą: „W 2015 roku świat rujnowały kryzysy, które podsycały ksenofobiczne nastroje w krajach demokratycznych, osłabiały gospodarki państw uzależnionych od sprzedaży zasobów naturalnych oraz powodowały, że reżimy autorytarne silniej rozprawiały się z opozycją. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do obniżenia stanu wolności na świcie 10-ty rok z rzędu.”

Z pełnym tekstem raportu (w języku angielskim) można zapoznać się na stronie Freedom House.

 

FiW