Misje obserwacyjne wyborów

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Co robimy > Misje obserwacyjne wyborów

Wolne wybory są jednym z fundamentów demokracji, a ich przebieg to ważny test działania i trwałości procedur demokratycznych w każdym kraju. Fundacja Solidarności Międzynarodowej we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP rekrutuje, przygotowuje i wysyła polskich obserwatorów w ramach misji wyborczych do państw byłego ZSRR. Owe misje są organizowane przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE/ODIHR). Obserwacje krótkoterminowe trwają około siedmiu dni, długoterminowe – od czterdziestu do pięćdziesięciu. Osoby wyjeżdżające po raz pierwszy odbywają specjalistyczne szkolenia organizowane przez Fundację.

Od 2012 roku Fundacja wysłała 424 polskich obserwatorów (w tym 383 obserwatorów krótkoterminowych i 41 długoterminowych) w ramach 15 misji obserwacyjnych. Obserwowaliśmy wybory prezydenckie, parlamentarne i lokalne na Białorusi, Ukrainie, w Mołdawii, Gruzji, Armenii, Kazachstanie i Kirgistanie. Dodatkowo Fundacja wsparła społeczną misję obserwacyjną wyborów na Ukrainie (w 2012 roku), społeczny monitoring finansowania kampanii wyborczej w Mołdawii (w 2014 roku) oraz krajową obserwację wyborczą Transparency International w Gruzji (w 2016 roku).

Więcej informacji na temat obserwacji wyborów można znaleźć tutaj.