News

Solidarity Fund > News > Zapytanie ofertowe FSM-2024-03-10: wybór kierownika zespołu eksperckiego

Zapytanie ofertowe FSM-2024-03-10: wybór kierownika zespołu eksperckiego

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

wybór kierownika zespołu eksperckiego i zarazem wiodącego eksperta (dalej Team Leader) w działaniach Fundacji Solidarności Międzynarodowej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.

Dokumentacja Zapytania Ofertowego o numerze FSM-2024-03-10 jest dostępna na stronie https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/916833, na której jest również prowadzona procedura.

Termin składania ofert mija 6 maja 2024 r. o godz. 13.00

Skip to content