News

Solidarity Fund > News > Ukraine > Aktualizacja ukraińskiego rejestru zawodów i jego harmonizacja ze standardem ISCO 08 – Raport wstępny

Aktualizacja ukraińskiego rejestru zawodów i jego harmonizacja ze standardem ISCO 08 – Raport wstępny

Realizacja projektu mającego na celu aktualizację ukraińskiego rejestru zawodów i jego dostosowanie do standardu ISCO 08 wchodzi w decydującą fazę.

Wspólnie z Narodową Agencją Kwalifikacji powołaliśmy 12 grup zadaniowych złożonych z pracodawców z różnych sektorów gospodarki. Ich zadaniem jest praca nad nowym rejestrem. Jest on ważny także w kontekście procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską.

FSM przygotował również RAPORT, który m.in. opisuje modele rejestru zawodów stosowane w różnych krajach UE, sam system ISCO 08 i jego związek z Europejską Klasyfikacją Zawodów (ESCO) oraz proponowane rozwiązania dla Ukrainy. Zapraszamy do lektury!

Projekt realizowany jest przy wsparciu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD).

Skip to content