Projekty w Mjanmie/Birmie

Solidarity Fund > Projekty w Mjanmie/Birmie > Razem dla Birmy: Edukacja Obywatelska 2015

Razem dla Birmy: Edukacja Obywatelska 2015

fipBI152

Tytuł projektu: Razem dla Birmy: Edukacja Obywatelska 2015 / Together for Burma: Civic Education 2015

Projekt był realizowany przez Fundację Inna Przestrzeń oraz trzy organizacje partnerskie Women Peace Network Arakan (WPNA), Democracy for Ethnic Minorities Organization (DEMO), Green Rights Organization (GRO).

Jego główne cele, czyli upodmiotowienie bezpośrednich uczestników projektu oraz zwiększenie udziału społeczności etnicznych w procesie obecnej transformacji ustrojowej Birmy/Mjanmy zostały zrealizowane poprzez wszystkie działania zaplanowane w projekcie.

Podczas warsztatów tworzenia animacji po-klatkowych 14 edukatorów/artystów z wieloetnicznego społeczeństwa Szan stworzyło 3 animacje dotyczące edukacji wyborczej, wywłaszczeń ziemi oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów, które obejrzało 22 400 osób.

Zostały zrealizowane warsztaty dla przedstawicieli 6 mniejszości etnicznych, pochodzących z wsi 4 dystryktów regionu Szan, mające głównie na celu zwiększenie wiedzy uczestników dot. wyborów oraz sposobów negocjacji z lokalnym rządem i administracją w sprawie zawłaszczeń ziemi i aktu własności ziemi. Jednym z rezultatów warsztatów było przeprowadzenie przez uczestników inicjatyw obywatelskich m.in. sadzenia drzew na terenach zniszczonych wydobyciem ołowiu. Odbyło się również forum „Rural Voices”, dzięki któremu wypracowano wspólne stanowisko mieszkańców na temat nielegalnego zawłaszczenia ziemi i kopalni w regionie.

Przeprowadzono Szkołę Aktywności Obywatelskiej, której uczestnikami byli młodzi aktywiści obywatelscy: Rohindżowie, birmańscy muzułmanie, ale także buddyści i chrześcijanie. Szkoła stała się platformą dialogu i miejscem wymiany doświadczeń oraz zdobycia wiedzy obywatelskiej, która przygotowała ich do prowadzenia własnych działań społecznych.

 

fipBI151

fipBI153

 

 

inna przestrzen                 WPNA Logo                 GRO logo

Skip to content