Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Wdrażanie dobrych praktyk w placówkach opiekuńczych dla osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo

Wdrażanie dobrych praktyk w placówkach opiekuńczych dla osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo

2014Mołdawia 

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 

tytuł projektu: Wdrażanie dobrych praktyk w placówkach opiekuńczych dla osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo / Implementation of best practices in the operation care facilities for chronically mental illness and mentally handicapped persons

 

Celem projektu realizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka wspólnie z Mołdawskim Instytutem Praw Człowieka była poprawa przestrzegania praw osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo przebywających w placówkach opiekuńczych w Mołdawii poprzez pomoc ekspercką w opracowaniu rekomendacji i propozycji zmian.

 

Odbiorców projektu stanowiły osoby pracujące w placówkach dla osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych oraz sprawujące nadzór nad tymi placówkami.

 

W ramach projektu zorganizowano wizytę studyjną do Polsce, dzięki której specjaliści z Mołdawii zapoznali się z polskim systemem leczenia i opieki, funkcjonowaniem placówek opiekuńczych, zasadami tworzenia i funkcjonowania psychiatrii środowiskowej oraz mieli możliwość wymiany doświadczeń.

 

W Kiszyniowie odbyło się seminarium eksperckie, podczas którego opracowano propozycje zmian systemowych i zmian w konkretnych placówkach, z wykorzystaniem informacji uzyskanych w trakcie wizyty studyjnej oraz pomocy polskich ekspertów.

 

W placówkach, których przedstawiciele brali udział w projekcie, rozpoczął się proces wdrażania konkretnych zmian i nowych rozwiązań w ich funkcjonowaniu.

 

hfpc1

hfpc2

 

logo HFPC       IDOM

Skip to content