Projekty w Tadżykistanie

Solidarity Fund > Projekty w Tadżykistanie > Wsparcie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w Tadżykistanie

Wsparcie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w Tadżykistanie

2014Tadżykistan 

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

 

tytuł projektu: Wsparcie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w Tadżykistanie / Supporting local communities in rural areas in Tajikistan

 

Projekt realizowany przez PCPM i organizację Mehrangez był kontynuacją pilotażu z 2013 roku nakierowanego na współpracę z komitetami mahalli w rejonach bohtarskim, kumsangirskim i dżilikulskim znajdujących się w okolicy miasta Kurgan Tube w obwodzie chatlońskim w Tadżykistanie.

 

Cel projektu stanowiło wzmocnienie współpracy między społecznościami lokalnymi a władzą, NGO’sami tadżyckimi i zagranicznymi. Kontynuowano współpracę ze społecznościami biorącymi udział w projekcie w 2013 roku oraz włączono pięć nowych społeczności.

 

We współpracy z mahallami szczególny nacisk położono na komunikację społeczną, dialog i współpracę z aktorami zewnętrznymi oraz włączenie kobiet – aktywistek społecznych w działania mające na celu poprawę warunków życia mieszkanek mahalli.  W ramach projektu przeprowadzono szereg szkoleń i seminariów oraz dofinansowano lokalne inicjatywy infrastrukturalne wybrane na podstawie wniosków przygotowanych przez mieszkańców.

 

Rezultatem projektu jest lepsza współpraca, partycypacja i dialog w społecznościach wiejskich. Ponad 200 liderów społecznych zaznajomiło się z zasadami efektywnego zarządzania, rozpoznawania potrzeb lokalnych i zasadami tworzenia mechanizmów dialogu społecznego. Około 9 000 beneficjentów korzysta z efektów działań zrealizowanych w ramach mini-projektów tj. dwóch nowych punktów medycznych oraz wyremontowanej drogi, stołówki szkolnej i urządzeń doprowadzających wodę.

 

pcpm1

pcpm2

pcpm3

 

pcpm

Skip to content