Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Przywróćmy rzekę ludziom

Przywróćmy rzekę ludziom

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Tytuł projektu: Przywróćmy rzekę ludziom. Partnerstwo na rzecz rewitalizacji rzeki Saksahań w Krzywym Rogu – jako mechanizm wspierania dialogu międzysektorowego  / Let’s bring back river to the people. Partnership for revitalization of the Saksahan river in Krzywy Rog – as a mechanism for supporting intersector dialogue

Krzywy Róg jest miastem przemysłowym, którego ludność liczy 700 tys. osób. Nazywane jest miastem kontrastów, gdzie pojedyncze parki, strefy rekreacyjne, rezerwaty przyrodnicze, krzyworoski ogród botaniczny sąsiadują z kraterami kopalni odkrywkowych, górami metalowych hałd, basenami szlamu stanowiącego pozostałości górniczo-wydobywczego przemysłu.

Realizacja projektu polegała na przygotowaniu liderów dwóch organizacji z Krzywego Rogu do budowania partnerstwa, którego uczestnikami są organizacje, instytucje i ludzie zainteresowani współpracą na rzecz zagospodarowania rzeki, a tym samym wzmacniania ich roli jako partnera dialogu; wspierania procesu budowania partnerstwa i przygotowania do zastosowania partycypacyjnych metod planowania z wykorzystaniem doświadczeń Forum dla Nowej Huty wypracowanie planu dalszych wspólnych polsko-ukraińskich przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby mieszkańców w kontekście rewitalizacji rzeki Saksagań. Celem  było wzmocnienie demokracji lokalnej i dialogu społecznego na terenie Krzywego Rogu poprzez budowanie lokalnego partnerstwa trójsektorowego i wdrożenie partycypacyjnych metod planowania przestrzennego na rzecz rewitalizacji i zagospodarowania odcinka rzeki Saksahań.

W wyniku pierwszych warsztatów budowania partnerstwa powstała lista spraw i działań, którymi chcieliby się wspólnie zająć partnerzy.

W październiku 10-osobowa delegacja z Krzywego Rogu wzięła udział w Polsko-Ukraińskim Okrągłym Stole w Nowej Hucie poświęconym wymianie doświadczeń i prezentacji metod działania, które można zastosować w Krzywym Rogu do rozwiązania lokalnych problemów. W ramach kolejnych warsztatów przedstawiciele krzyworoskich organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i przedsiębiorstw, wspólnie zaplanowali wspólne działania, stworzyli regulamin działania partnerstwa, oraz podpisali deklarację współpracy, będącą podstawą dalszego wspólnego działania na rzecz rewitalizacji rzeki Saksagań.

Więcej o projekcie:
http://www.mila.org.pl/pl/aktualnosci/43-wspopraca-nowa-huta-krzywy-rog/150-ii-warsztaty-budowania-partnerstwa-w-krzywym-rogu-ukraina-15-16112012

Skip to content