Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Aktywny lider NGO – aktywny obywatel na Krymie

Aktywny lider NGO – aktywny obywatel na Krymie

2012 – Ukraina 

 

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS

 

Tytuł projektu: Aktywny lider NGO – aktywny obywatel na Krymie / Active leader of NGO – an active citizen in the Crimea

 

Projekt skierowany jest do aktywnej społecznie młodzieży i głównym założeniem było przygotowanie młodych członków organizacji pozarządowych do działań na rzecz społeczności lokalnych Krymu i rozpoczęcie przez nich działań zorientowanych na aktywizację obywateli.
 
W ramach projektu zrealizowane były czterodniowe szkolenia dla 20 młodych osób w Ałuszcie (cechy lidera i prowadzenie grupy, diagnoza potrzeb środowiska lokalnego, pisanie i realizacja projektów, narzędzia pozwalające na zwiększenie partycypacji obywatelskiej) prowadzące do realizacji 5 projektów lokalnych. Realizatorzy najciekawszego projektu (8 osób) uczestniczyli w 5-dniowej wizycie studyjnej do Polski, gdzie zapoznali się z działaniami ośmiu organizacji pozarządowych zajmujących się pobudzaniem aktywności obywatelskiej. Podsumowaniem zrealizowanych działań było  wydanie 300 egzemplarzy publikacji, w której zamieszczone są materiały szkoleniowe pozwalające na zapoznanie się z wiedzą dotyczącą działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz wiedzą dotyczącą pisania i realizacji projektów skierowanych na pobudzanie aktywności obywatelskiej. 

 

Więcej o projekcie:
https://www.facebook.com/FundacjaArtos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content