Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Od autonomii uniwersyteckiej i etyki akademickiej

Od autonomii uniwersyteckiej i etyki akademickiej

2012Ukraina 

Fundacja “Instytut Artes Liberales”

 

Tytuł projektu: Od autonomii uniwersyteckiej i etyki akademickiej do społeczeństwa wolnego od korupcji / From the university autonomy and academic ethics to the society free of corruption

 

Badania z ostatnich kilku lat pokazują, że korupcja w dziedzinie edukacji na Ukrainie jest bardzo rozpowszechniona i szczególnie niebezpieczna ze względu na swoje oddziaływanie społeczne. Celem projektu Fundacji “Instytut Artes Liberales”, Międzynarodowej Fundacji Badań nad Polityką Edukacyjną oraz Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie były modernizacja uniwersytetów ukraińskich, wzmocnienie odporności wspólnot akademickich na manipulacje polityczne i pokusy korupcyjne uczynienia szkolnictwa wyższego miejscem bardziej transparentnym i formującym postawy obywatelskie.

W ramach projektu partnerzy zrealizowali:

  • polsko-ukraińskie seminarium on-line “Podmiotowość studenta i nauczyciela w autonomicznym uniwersytecie” (z udziałem 132 uczestników z  Polski i Ukrainy). Seminarium było okazją dla przedyskutowania modelu studiów w trybie międzyobszarowych indywidualnych studiów typu MISH; 
  • polsko-ukraińską dwudniową konferencję on-line “Od nowej kultury akademickiej do społeczeństwa wolnego od korupcji” we Lwowie dla 170 uczestników, łączącą Lwów z Kijowem, Warszawą i Nowym Jorkiem. Na konferencję złożyło się pięć paneli dyskusyjnych.

W ramach projektu opracowano także  analizę najlepszych już istniejących praktyk zapobiegających korupcji w systemie edukacji wyższej na Ukrainie oraz opis kultury akademickiej UUK we Lwowie jako uczelni wolnej od korupcji, mogącej posłużyć za model innym ukraińskim uczelniom.

 

Więcej o projekcie:
http://www.ial.org.pl/autonomia/

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ial.org.pl/

 

 

Skip to content