Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Giełda Młodzieżowych Inicjatyw Społecznych

Giełda Młodzieżowych Inicjatyw Społecznych

2012Ukraina 
 

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

 

Tytuł projektu: Giełda Młodzieżowych Inicjatyw Społecznych – Liderzy Przemian Demokratycznych / Exchange of Social Youth Initiatives – Leaders of Democratic Transformations

 

Projekt Giełda Młodzieżowych Inicjatyw Społecznych – Liderzy Przemian Demokratycznych został zrealizowany w oparciu o opracowaną przez Fundację metodę Giełdy Inicjatyw (z wykorzystaniem narzędzi internetowych), która polegała na wymyślaniu i realizacji przez młodzież działań na rzecz swojej społeczności lokalnej (najbliższego otoczenia).

Działania projektowe realizowane były na Ukrainie i objęły 2 ośrodki: Eupatorię (na Krymie) oraz Nowograd – Wołyński (środkowa Ukraina). Do głównych działań należały:

  • warsztaty szkoleniowe w Polsce dla 48 osób (nauczenie młodzieży ukraińskiej stosowania metody giełdy inicjatyw oraz animowania oddolnych działań prospołecznych);
  • realizacja inicjatyw na Ukrainie (w Eupatorii oraz Nowogradzie – Wołyńskim) – rywalizacja przez uczestników na Giełdzie;
  • wizyta ekspertów ds. giełdy z Polski na Ukrainie;
  • konferencja upowszechniającą rezultaty i zachęcająca innych młodych ludzi do działania na rzecz swojego środowiska społecznego.

Główny rezultatem projektu jest wzmocnienie postaw aktywności obywatelskiej i społecznej wśród przedstawicieli młodego pokolenia Ukraińców m.in. poprzez realizację 145 lokalnych inicjatyw społecznych oraz podniesienie poziomu edukacji obywatelskiej m.in. poprzez wykorzystanie współczesnych technologii informacyjnych. 

Projekt zrealizowany został w oparciu o autorski pomysł Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo we współpracy z organizacjami “Miasto Mistrzów” z Eupatorii oraz “Informacyjno – Metodyczne Centrum” z Nowogradu-Wołyńskiego.

 

Więcej o projekcie:
http://www.fsd.lublin.pl/aktualnociwm/744-gieda-modzieowych-inicjatyw-spoecznych-liderzy-przemian-demokratycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsd.lublin.pl/

 

 

Skip to content