Projekty w Armenii

Potęga wiedzy

2012Armenia 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji

 

Tytuł projektu: Potęga wiedzy/ The power of being able to

 

Inicjatywa adresowana do grupy niepełnosprawnych dziennikarzy z Armenii, dla których zostały zrealizowane warsztaty dotyczące prawa dostępu do informacji publicznej oraz ćwiczenia praktyczne pisania wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Dwunastu dziennikarzy wyposażono w narzędzia ułatwiające pracę (netbooki, laptopy).

Celem projektu było wsparcie Ormian w działaniach transformacji systemowej oraz budowanie struktury demokratycznej i kształtowanie otwartych na świat zachodni niepełnosprawnych liderów, pracujących jako dziennikarze.

 

Więcej o projekcie:
http://erwin.org.pl/aktualnosci/index.php/2012/07/19/projekt-potega-wiedzy-the-power-of-being-able-to/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://erwin.org.pl

 

 

Skip to content