Запросы на предложения

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-09-07

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu na dostawę do magazynu w Pruszkowie lub we Lwowie co najmniej 100 pieców szamotowych wolnostojących z czopuchami nie wyłoniono wykonawcy.

W załączeniu:

Protokół z pracy Komisji Przetargowej

Перейти к содержимому