Projekty w Ukrainie

Международный фонд солидарности > Projekty w Ukrainie > Media regionalne jako aktywizator integracji europejskiej na Ukrainie

Media regionalne jako aktywizator integracji europejskiej na Ukrainie

Miejsce realizacji: 8 regionów: wschód, centrum, zachód

Wartość projektu :  230 000 PLN

Donor :

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partnerzy miejscowi :

Towarzystwo Lwa

Kontekst:

Pomimo wysokiego poparcia  dla UE i integracji europejskiej wśród ukraińskiego społeczeństwa, wiedza na temat Unii Europejskiej i korzyści płynących ze współpracy z nią nie jest powszechna. Jedną z przyczyn jest brak informacji na temat procesów zachodzących pomiędzy UE a Ukrainą, w szczególności na temat implementacji umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE i  jej związku z modernizacją Ukrainy oraz zmian jakie przyniesie w życiu przeciętnego obywatela.

Projekt:

Projekt stanowi rozwinięcie i poszerzenie działań realizowanych dotąd przez FSM we współpracy z ukraińskimi partnerami w ramach projektu pt. „Obiektywny obraz procesów związanych z Umową stowarzyszeniową między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach”[1].

Celem projektu jest aktywizacja ukraińskich mediów regionalnych i lokalnych na rzecz działań mających na celu dostarczenie społeczeństwu informacji na temat procesów związanych z integracją europejską i ich konsekwencji w skali całej Ukrainy oraz w poszczególnych regionach. Projekt zakłada wyposażenie uczestniczących w projekcie dziennikarzy w odpowiednie instrumentarium i wiedzę w tym zakresie.

Działania są  adresowane do dziennikarzy i mediów o różnych profilach (prasa, portale internetowe, telewizja, radio) z ośmiu ukraińskich regionów: zachodu (Iwano-Frankiwsk, Tarnopol), centrum (Czerkasy, Winnica, Kropiwnicki, Kamieniec Podolski) oraz wschodu kraju (Mariupol).

W ramach projektu odbędą się m.in. trening dla dziennikarzy, dwudniowe wydarzenia związane z integracją europejską w ośmiu ukraińskich miastach („Ukraina w Europie”), dwie wizyty studyjne (wschód i zachód kraju).

Aktualności:

Rusza nowy projekt FSM pt. «Media regionalne jako aktywizator integracji europejskiej na Ukrainie»
«Ukraina w Europie» – media regionalne jako aktywizatorzy procesów integracji europejskiej w Czerkasach i Kropywnyckim
«Ukraina w Europie» – media regionalne jako aktywizator procesów integracji europejskiej w Winnicy i Tarnopolu
«Ukraina w Europie» – media regionalne jako aktywizatorzy procesów integracji europejskiej w Zaporożu
«Ukraina w Europie» – media regionalne jako aktywizatorzy procesów integracji europejskiej w Mariupolu
„Ukraina w Europie” – media regionalne jako aktywizatorzy procesów integracji europejskiej w Iwano-Frankiwsku
Zakończenie projektu: «Media regionalne jako aktywizator procesów integracji europejskiej na Ukrainie»

 

[1] „Obiektywny obraz procesów związanych z Umową stowarzyszeniową między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach” to projekt realizowany przez Fundację od września 2015 roku do marca 2019 roku. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i profesjonalizmu ukraińskich mediów regionalnych w zakresie problematyki związanej z wprowadzaniem w życie postanowień Umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską, jak również poszerzenie świadomości społeczeństwa ukraińskiego na temat obowiązków i zmian wynikających ze stowarzyszenia.