Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest programem Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanym przez rząd Kanady i Polski (w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP). Celem programu jest wsparcie prodemokratycznych przemian w Ukrainie. Program umożliwia wykorzystanie polskich doświadczeń transformacyjnych oraz budowanie trwałej współpracy między polskimi i ukraińskimi instytucjami publicznymi i organizacjami obywatelskimi.

W ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji Fundacja wspiera 40 projektów realizowanych przez partnerów z Ukrainy i Polski (organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, media). Projekty dotyczą wsparcia reformy samorządowej na szczeblu lokalnym i regionalnym (ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy wschodniej i południowej) oraz wsparcia niezależnych mediów i budowania wspólnej dla całej Ukrainy przestrzeni świadomości obywatelskiej.

Łączny budżet programu w latach 2014-16 to 5,5 mln CAD (14 850 tys. zł).

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji finansowany jest ze środków pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).

Więcej informacji na temat obserwacji wyborów można znaleźć pod adresem: http://wybory.solidarityfund.pl/

Aktualności

Skip to content