Wsparcie decentralizacji oświaty na Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Gdzie pracujemy > Ukraina > Wsparcie decentralizacji oświaty na Ukrainie

Przygotowanie kadry zarządzającej oświatą w ukraińskich połączonych hromadach – kontynuacja działań z lat poprzednich

Miejsce realizacji : Ukraina

Wartość projektu : 230 000 PLN

Donor : Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partner miejscowy : SKL International/SALAR (Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych) – Program Decentralizacji Oświaty na Ukrainie

Kontekst

Projekt „Wsparcie decentralizacji oświaty na Ukrainie” jest odpowiedzią na reformę decentralizacji zarządzania oświatą na Ukrainie połączoną z reformą konsolidacyjną (łączenie hromad). Nowo połączone ukraińskie hromady przejmują zadanie zarządzania oświatą na swoim terytorium, otrzymują subwencję oświatową, organizują sieć szkolną etc.
W latach 2016-2018 Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) zorganizowała w ramach projektu 13 wizyt do Polski dla 180. przedstawicieli hromad z 14. regionów Ukrainy oraz wysłała polskich ekspertów-praktyków na konferencję ogólnokrajową do Kijowia.

Projekt

Celem projektu jest przygotowanie kadry zarządzającej oświatą w ukraińskich połączonych hromadach. W 2019 roku do 14. obwodów biorących udział w projekcie dołączą kolejne trzy.
FSM kontynuuje wsparcie dla projektu w 2019 roku poprzez: organizację 2. wizyt studyjnych do Polski dla przedstawicieli kolejnych ukraińskich regionów (m.in. czerniowieckiego, sumskiego, tarnopolskiego lub zakarpackiego), wysyłanie polskich praktyków zarządzania oświatą do wybranych ukraińskich hromad oraz dofinansowanie wybranych wydatków na organizację 5. międzyregionalnych konferencji menadżerów oświaty na Ukrainie i sprowadzenie polskich ekspertów-praktyków na konferencję ogólnokrajową.
Partner projektu stowarzyszenie SKL International Ukraine zajmie się przygotowywaniem i aktualizacją materiałów metodycznych i informacyjnych, doradztwem dla Ministerstwa Edukacji i obwodowych administracji oświatowych na Ukrainie oraz masowymi szkoleniami kadry w regionach. Ponadto będzie współfinansować organizację konferencji międzyregionalnych i ogólnokrajowych.