Wsparcie decentralizacji oświaty na Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Gdzie pracujemy > Ukraina > Wsparcie decentralizacji oświaty na Ukrainie

Przygotowanie kadry zarządzającej oświatą w ukraińskich połączonych hromadach – kontynuacja działań z lat poprzednich

Miejsce realizacji : Ukraina

Wartość projektu : 230 000 PLN

Donor : Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partner miejscowy : SKL International/SALAR (Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych) – Program Decentralizacji Oświaty na Ukrainie

Kontekst

Projekt „Wsparcie decentralizacji oświaty na Ukrainie” jest odpowiedzią na reformę decentralizacji zarządzania oświatą na Ukrainie połączoną z reformą konsolidacyjną (łączenie hromad). Nowo połączone ukraińskie hromady przejmują zadanie zarządzania oświatą na swoim terytorium, otrzymują subwencję oświatową, organizują sieć szkolną etc.
W latach 2016-2018 Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) zorganizowała w ramach projektu 13 wizyt do Polski dla 180. przedstawicieli hromad z 14. regionów Ukrainy oraz wysłała polskich ekspertów-praktyków na konferencję ogólnokrajową do Kijowia.

Projekt

W 2019 roku dzięki zaangażowaniu Fundacji Solidarności Międzynarodowej 27 menadżerów oświaty wzięło udział w wizytach studyjnych w Polsce, a blisko 190 menadżerów oświaty wzięło udział w specjalistycznych konferencjach międzyregionalnych dotyczących zarządzania oświatą w hromadach.
Celem projektu było przygotowanie kadry zarządzającej oświatą w ukraińskich połączonych hromadach. W 2019 roku do 14. obwodów biorących udział w projekcie dołączyły kolejne trzy.

Fundacja kontynuowała wsparcie dla projektu w 2019 roku poprzez:

  • zorganizowanie 4 międzyregionalnych, tematycznych konferencji oświatowych: czerwiec 2019 r., Sławuta (obw. Chmielnicki) wrzesień 2019, Korosteszów(obw. żytomierski); październik 2019, Sołone (obw.dniepropetrowski); grudzień 2019 r., Dawidów (obw. lwowski)
  • zorganizowanie dwóch wizyt studyjnych w Polsce dla menadżerów oświaty z połączonych hromad:
  • 14 menadżerów oświaty z obwodu chersońskiego odwiedziło woj. kujawsko-pomorskie (wrzesień 2019 r.)
  • 13 menadżerów oświaty z obwodu winnickiego odwiedziło południową część woj. mazowieckiego (październik 2019 r.)
  •  dofinansowanie druku dwóch poradników metodycznych dla menadżerów oświaty i dyrektorów szkół („Starsza szkoła profilowana – kroki do utworzenia“; „Autonomia szkół i rady opiekuńcze“).
Skip to content