Forum praktyków budżetu partycypacyjnego na Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Gdzie pracujemy > Ukraina > Forum praktyków budżetu partycypacyjnego na Ukrainie

Fot. pbtime.tilda.ws/2018

Miejsce realizacji : Irpień, Ukraina

Wartość projektu : 41 314 PLN

Donor : Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partnerzy : Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej (PAUCI)

Projekt

W ramach projektu udzielone zostało wsparcie finansowe, merytoryczne i logistyczne w organizacji dorocznego forum praktyków budżetu partycypacyjnego na Ukrainie. W forum wzięli udział, m.in.: przedstawiciele lokalnych władz ukraińskich wdrażających projekty budżetu partycypacyjnego, inicjatorzy projektów, osoby zaangażowane w procesy partycypacyjne, polscy eksperci, a także przedstawiciele oraz współpracownicy Fundacji Solidarności Międzynarodowej z Gruzji oraz Mołdawii, którzy zaprezentowali swoje doświadczenia ze stosowania narzędzia budżetu partycypacyjnego w tych krajach. Projekt pozwolił na podtrzymanie pozytywnej dynamiki w rozwoju narzędzia „budżetu partycypacyjnego” na Ukrainie.

Skip to content