W Mołdawii Fundacja Solidarności Międzynarodowej działa za pośrednictwem swojego przedstawicielstwa (Solidarity Fund PL in Moldova). Działania FSM pomagają mieszkańcom kraju korzystać ze środków europejskich i rozwijać społeczeństwo obywatelskie, poprawiać warunki życia i stymulować przedsiębiorczość.

Główne obszary działań Przedstawicielstwa FSM w Mołdawii to:

  • wsparcie rozwoju obszarów wiejskich:
  • wsparcie wdrożenia unijnego programu LEADER
  •  wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
  • wsparcie rozwoju miast:
  • rewitalizacja
  • wsparcie wdrożenia polityki rozwoju regionalnego
  •  wsparcie środków wzajemnego zaufania między dwoma brzegami Dniestru:
  •  rozwój społeczności lokalnych
  • Zwalczanie skutków pandemii COVID-19
  • uruchomienie Funduszu Kryzysowego, w ramach którego FSM pomaga przedsiębiorcom przekwalifikować działalność, by uratować miejsca pracy, oraz dostarcza m.in. środki do dezynfekcji, kombinezony i maseczki.

 

Przemysław Musiałkowski | Kierownik Przedstawicielstwa w Mołdawii
przemysław.musiałkowski[at]solidarityfund.md

Strona internetowa Przedstawicielstwa FSM w Mołdawii 

Profil na Facebooku  |  Twitter | YouTube

Aktualności

Skip to content