Wsparcie ruchu obywatelskiego i kampanii rzeczniczej w Gruzji w zakresie praw osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychospołeczną

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Gdzie pracujemy > Gruzja > Wsparcie ruchu obywatelskiego i kampanii rzeczniczej w Gruzji w zakresie praw osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychospołeczną

Miejsce realizacji: cała Gruzja

Wartość projektu: 78 309.79 PLN

Donor: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partnerzy miejscowi: Global Initiative on Psychiatry Tbilisi

Kontekst

Projekt dofinansowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej był częścią trzyletniego projektu europejskiego „MH2R – promowanie praw osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychospołeczną w Gruzji” (ang. „MH2R promoting rights of people with mental disorders and psychosocial disabilities (PwMD) in Georgia”) realizowanego przez gruzińską organizację Global Initiative on Psychiatry – Tbilisi (lider projektu) we współpracy z dwiema organizacjami gruzińskimi: The Alliance for Better Mental Health (Tbilisi) oraz The Institute of Democracy (Batumi), a także z polskim partnerem: Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Celem trzyletniego projektu europejskiego (2018-2020) jest stworzenie silnego ruchu obywatelskiego na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z zaburzeniami psychospołecznymi w Gruzji.

Projekt

Projekt przy współpracy z Fundacją dotyczył realizacji wybranych dwóch kluczowych procesów:

  • tworzenia platformy MH2R
  • współpracy z dziennikarzami świadomymi spraw osób niepełnosprawnych intelektualnie. Lub współpraca z mediami świadomymi spraw osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Pierwszy z nich to organizacja Szkoły Jesiennej dla przedstawicieli organizacji społecznych pracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Szkoła stanowiła drugi etap tworzenia ogólnokrajowej platformy podmiotów pracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie – platformy MH2R (pierwszym etapem była Szkoła Wiosenna organizowana dla tych samych organizacji społecznych). Dzięki staraniom przedstawicielki FSM w Gruzji, w Szkole uczestniczyli także przedstawiciele pięciu nowych organizacji (nieuczestniczących wcześniej w platformie). Byli to gruzińscy partnerzy projektów realizowanych w ramach Polskiej Pomocy (organizacje: Mercuri (Zugdidi), Sukhumi Fund (Kutaisi), Nergebi (Zugdidi), Together for Real changes (Borjomi), „CamiliansMedical Center (Tbilisi). Uczestnicy Szkoły Jesiennej będą mogli w przyszłości przystąpić do działań realizowanych w ramach projektu europejskiego – aktywizujące środowisko oraz rzecznicze.
Drugi proces to cykl szkoleniowy – Szkoła Medialna przeznaczony dla przedstawicieli mediów krajowych i regionalnych (prasa, TV, media społecznościowe, elektroniczne). Jego celem było uwrażliwienie dziennikarzy na sprawy osób niepełnosprawnych intelektualnie. Uczyli się oni, jak w mediach poruszać tematy związane z osobami niepełnosprawnymi.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content