Powołane w 2019 r. Przedstawicielstwo Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Gruzji  (Solidarity Fund PL in Georgia) działa w dwóch zasadniczych obszarach:

  • wsparcie mechanizmów dobrego rządzenia,
  • wsparcie systemów zarządzania kryzysowego.

W ramach wspomnianych priorytetów Fundacja wspiera rozwój różnych form uczestnictwa i dialogu społecznego poprzez mechanizmy takie jak: budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna, planowanie partycypacyjne. Od 2019 r. Fundacja prowadzi „Akademię Partycypacji”, wykuwającą kadry, które z kolei mają usprawniać dialog między władzą a obywatelami. Fundacja wraz z Gruzińską Państwową Jednostką ds. Zarządzania Kryzysowego przekazuje mieszkańcom polskie doświadczenia wolontariatu, w tym dotyczące Ochotniczej Straży Pożarnej.

W przeszłości FSM dofinansowała ponadto organizacje pozarządowe w ramach konkursów grantowych. Projekty dotyczyły m.in.:

  • wsparcia dla mediów (szczególnie lokalnych i regionalnych),
  • edukacji obywatelskie,
  • partycypacji społecznej,
  • promocji wolontariatu i mediacji,
  • wsparcia samorządów we wdrażaniu budżetów partycypacyjnych.

 

Justyna Kucuk | Kierownik Przedstawicielstwa w Gruzji
justyna.kucuk[at]solidarityfund.pl

Profil na Facebooku