Budżet partycypacyjny w Gruzji!

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Gdzie pracujemy > Gruzja > Budżet partycypacyjny w Gruzji!

Miejsce realizacji: cała Gruzja, szczególnie samorządy Gori, Tskaltubo i Bordżomi

Wartość projektu: 245 000 PLN

Donor: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partnerzy miejscowi:

Agencja Rozwoju Strategicznego Municypalitetu Gori

Municypalitet Tskaltubo

Samtskhe-Javakhetia Media Center

Stowarzyszenie Finansistów Lokalnych Jednostek Samorządu Terytorialnego Gruzji (AFODOSU)

Kontekst

W 2015 roku, w Gruzji, w Marneuli, po raz pierwszy został przeprowadzony budżet partycypacyjny przy wsparciu środków z programu Polskiej Pomocy. Był to pierwszy budżet partycypacyjny w tym regionie, jak również jeden z nielicznych w Europie na poziomie regionu a nie tylko jednego miasta. W ciągu trzech lat udało się wypracować dwa modele realizacji odpowiadające lokalnym potrzebom, które mogą być dostosowywane do regionalnej specyfiki, a także przeprowadzone w czterech municypalitetach. Rozwijanie budżetu partycypacyjnego jest szczególnie istotne w perspektywie wdrażanej reformy decentralizacyjnej, a także wielu zabiegów wzmocnienia partycypacji obywatelskiej w Gruzji.

Projekt

W ramach projektu Fundacja Solidarności Międzynarodowej udzieliła wsparcia dwóm municypalitetom –  Gori oraz Tskaltubo, które przeprowadziły procesy budżetu partycypacyjnego (BP) na swoim terenie. Oba samorządy zostały wsparte wiedzą merytoryczną na każdym etapie wdrażania BP oraz pomocą w finansowaniu akcji promocyjno-informacyjnej. Fundacja zapewniła szkolenia koordynatorom i organizatorom procesu w obu samorządach, zadbała o udział partnerów społecznych, a także konsultowała proces wdrażania BP na każdym jego etapie.

Obydwa municypalitety – Gori i Tskaltubo za realizację procesów BP zostały nagrodzone w konkursie Stowarzyszenia Samorządów Gruzińskich NALA jako najlepsza inicjatywa w kategorii „Zaangażowanie obywatelskie”.

Projekt obejmował też działania informacyjne w municypalitecie Bordżomi. Przy współpracy organizacji Samtskhe – Javakheti Media Center w 18 miejscowościach przeprowadzono kampanię dla mieszkańców informującą o efektach budżetu partycypacyjnego przeprowadzonego w 2017 roku.

Rok 2018 okazał się być istotnym etapem w rozwoju BP w Gruzji. Fundacja doprowadziła do stworzenia Standardów budżetu partycypacyjnego w Gruzji, które ułatwią nowym samorządom wprowadzanie BP oraz umożliwią ich proces certyfikacji. Standardy powstały na podstawie dotychczasowego doświadczenia wdrażania BP w Gruzji i są efektem prac grupy praktyków – przedstawicieli municypalitetów i NGO, którzy pod okiem polskich i ukraińskich ekspertów sformułowali podstawowe zasady BP w Gruzji. Przygotowane zostały dwie publikacje – jedna z nich to „Standardy budżetu partycypacyjnego w Gruzji”, zawierające najważniejsze zasady wprowadzania BP oraz „Przewodnik po wdrażaniu Standardów BP w Gruzji”.

Kulminacyjnym punktem całego projektu była konferencja podsumowująca, która odbyła się w Tbilisi z udziałem, m.in. Zastępczyni Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego – Mzii Giorgobiani oraz Ambasadora RP – Mariusza Maszkiewicza. Wzięło w niej udział ponad 60 osób: przedstawicieli samorządów, administracji centralnej i organizacji pozarządowych z całej Gruzji. Drugiego dnia konferencji przedstawiciele 8 samorządów w Gruzji uczestniczyli w warsztatach dotyczących BP.

Istotne jest, że wsparcie oferowane przez polskie organizacje (pierwotnie przez Fundację Inna Przestrzeń, a obecnie FSM*) pozostawiło po sobie bardzo wyraźny ślad – nie ma drugiego takiego podmiotu, który w tak holistyczny i merytoryczny sposób wspierałby wdrażanie procesu BP w Gruzji.

 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Pierwsze trzy lata wdrażania budżetu partycypacyjnego w Gruzji odbywało się w ramach partnerskich projektów realizowanych przez Fundację Inna Przestrzeń i i organizację One Caucasus, finansowanych w ramach programu Fundacji Solidarności Międzynarodowej „Wsparcie demokracji”. Od 2018 roku działania mają charakter bezpośrednich czynności własnych Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Gruzji.

Skip to content