Audioprzewodniki po regionie Kazbegi jako narzędzie rozwoju lokalnego

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Gdzie pracujemy > Gruzja > Audioprzewodniki po regionie Kazbegi jako narzędzie rozwoju lokalnego

Miejsce realizacji: region Kazbegi

Wartość projektu: 37 700 PLN

Donor: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partnerzy miejscowi:

Kazbegi Development Group-Kazbegi Local Action Group (LAG)

Kontekst

Choć region Kazbegi kojarzony jest powszechnie ze wzmożonym ruchem turystycznym i wydawałoby się, że nie jest to region ubogi, to jednak sytuacja społeczno-ekonomiczna mieszkańców całego regionu nie jest optymistyczna. Rozwój i ruch turystyczny dotyczy głównie miejscowości Stepantsminda i Gergeti, podczas gdy inne miejscowości regionu są zmarginalizowane, odseparowane od centrum brakiem połączeń komunikacyjnych, a miejscowa ludność żyje w trudnych warunkach, nie mając podstawowych źródeł utrzymania. Równocześnie, przyjeżdżający do Stepantsminda turyści mają stosunkowo ograniczone możliwości turystyczno-krajoznawcze – korzystają z kilku najbliższych i najbardziej znanych miejsc. Brakuje informacji o atrakcjach turystycznych zlokalizowanych w innych częściach municypalitetu.
Lokalna Grupa Działania KAZBEGI (LGD KAZBEGI) stara się wpływać na bardziej zrównoważony rozwój tej części Gruzji. Dzieje się to przede wszystkim dzięki dystrybucji środków unijnych w ramach programu ENPARD, przeznaczonych na rozwój rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich. Dzięki organizowanym konkursom dla lokalnej ludności zarówno w centrum, jak i w odległych miejscowościach regionu, realizowane są inwestycje stanowiące początek lokalnych mikrobiznesów. Wielu mikroprzedsiębiorców wiąże swoje nadzieje z rozwojem turystyki w całym regionie.
Stworzenie i promowanie audioprzewodników prezentujących atrakcje i tajemnice odległych miejscowości regionu ma zachęcić turystów do odwiedzania i odkrywania nowych lokalizacji, co w przyszłości może doprowadzić do rozwoju powstających usług turystycznych, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia odpływu lokalnej ludności z tych terenów.

Projekt

Projekt realizowany we współpracy z LGD KAZBEGI polegał na stworzeniu audioprzewodników bazujących na lokalnej historii mówionej, związanej z ciekawymi miejscami municypalitetu Kazbegi. Stworzenie audioprzewodników i zachęcenie nimi turystów jest sposobem inicjowania ruchu turystycznego do odległych wiosek municypalitetu, co w przyszłości spowoduje bardziej zrównoważony rozwój całego regionu (nie tylko miejscowości Stepatsminda).
W ramach projektu, Lokalna Grupa Działania KAZBEGI zgromadziła około. 30 historii mówionych, spośród których wybrano 12. Po weryfikacji faktograficznej stały się one bazą dla audioprzewodników. W zaplanowaniu nagrań? audioprzewodników pomocne było wsparcie członkiń Lokalnej Grupy Działania z Polski – LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, które podczas trzydniowej wizyty eksperckiej w Kazbegi przekazały swoje doświadczenie i omówiły z zespołem LGD KAZBEGI szczegóły związane z przygotowywaniem audioprzewodników. W efekcie zostały wyznaczone 4 trasy oparte o miejsca, z którymi wiążą się historie lokalne opowiadane przez miejscową ludność. Trasy zostały przygotowane w 3 językach – po angielsku, rosyjsku i gruzińsku (ta ostatnia wersja językowa zawiera oryginalne nagrania, opowiedziane niekiedy zanikającymi już gwarami lokalnymi).

Stworzone nagrania naniesiono na elektroniczną mapę Google, która została umieszczona na stronie LGD KAZBEGI oraz będzie również umieszczona na stronie marki Kazbegi, a przez to dostępna w formie aplikacji mobilnej. Stworzone trasy zostały umieszczone i opisane na papierowej mapie municypalitetu, posiadającej również kod QR umożliwiający turyście dostęp do strony z przewodnikami.
Istotnym elementem projektu była szeroko prowadzona kampania informacyjno-promocyjna wśród usługodawców turystycznych, w tym kierowców, właścicieli sklepów, pensjonatów, hoteli etc. Wiele miejsc turystycznych zostało oznakowanych naklejką z kodem QR zachęcającą do skorzystania z przewodników.

Niniejszy projekt istotnie wzmocnił pozycję LGD w społeczności lokalnej – przyczynił się do budowy zaufania społecznego, a także wzmocnił lokalne więzi społeczne z mieszkańcami odległych miejscowości, którzy nierzadko czuli się zapomnieni i zmarginalizowani. Projekt ten przyczynia się do rozwoju lokalnego i zrównoważonej turystyki w regionie Kazbegi.
Stworzenie audioprzewodników daje szansę na rozwój turystyki i mikroprzedsiębiorczości na terenach innych niż miejscowość Stepantsminda.

Należy bowiem pamiętać, że w miejscowościach znajdujących się na stworzonych trasach istnieje wiele miejsc, gdzie obecnie realizowane są inwestycje dofinansowane w ramach europejskiego programu ENPARD (LGD KAZBEGI jest operatorem tego programu). Mamy nadzieję, że stworzone przewodniki, a także aktywizacja społeczności lokalnej do jakiej doszło w trakcie realizacji projektu przyczynią się do rozwoju zrównoważonej turystyki w regionie Kazbegi.

 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content