Na Białorusi Fundacja wspiera projekty polskich organizacji pozarządowych oraz realizuje działania własne ze środków polskiej współpracy rozwojowej, przede wszystkim w zakresie wspierania demokratyzacji. W latach 2012–2017 przeprowadzono i dofinansowano ponad sto projektów na rzecz tego kraju. Koncentrowały się one na wsparciu niezależnych mediów (w tym gazet, portali informacyjnych i stacji radiowych), organizacji broniących praw człowieka i osób represjonowanych, niezależnych instytucji edukacyjnych, inicjatyw miejscowych organizacji i środowisk mających na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie białoruskiej tożsamości narodowej i języka, rozwój przedsiębiorczości (w tym turystyki), umacnianie więzi między społeczeństwem białoruskim i polskim. Fundacja wysyłała również polskich obserwatorów na Białoruś w ramach misji OBWE/ODIHR (wybory prezydenckie w 2015 roku i wybory parlamentarne w 2016 roku).

Aktualności

Skip to content