W latach 2012-2015 Fundacja Solidarności Międzynarodowej, systematycznie wspierała prodemokratyczne projekty realizowane w Tadżykistanie przez polskie organizacje pozarządowe. Łącznie w latach 2012-15 ze środków polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP sfinansowano 12 projektów. Działania dotyczyły min. rozwoju niezależnych mediów, działalności na rzecz praw człowieka, aktywizacji społeczności lokalnych, szkolenia liderów lokalnych.

Projekty

Aktualności