W latach 2012-2015 Fundacja Solidarności Międzynarodowej, systematycznie wspierała prodemokratyczne projekty realizowane w Birmie/Mjanmie przez polskie organizacje pozarządowe. Łącznie w latach 2012-15 ze środków polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP sfinansowano 13 projektów na łączną kwotę ponad 2 mln zł. Działania dotyczyły min. edukacji obywatelskiej dla dziennikarzy i twórców filmów dokumentalnych, rozwoju niezależnych mediów, działalności na rzecz praw człowieka (ze szczególnym naciskiem na prawa mniejszości), praw kobiet i praw wyborczych, aktywizacji społeczności lokalnych, szkolenia liderów organizacji pozarządowych. Okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy było zorganizowane we wrześniu 2013 r. przez Fundację Solidarności Międzynarodowej oraz Fundację “Instytut Lecha Wałęsy” spotkanie noblistki Aung San Suu Kyi z polskimi organizacjami pozarządowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym realizację projektów polskich organizacji pozarządowych w ramach programu „Wsparcie Demokracji” w Birmie/Mjanmie w latach 2012-2015.

Projekty

Aktualności

Skip to content