News

Solidarity Fund > News > Przetarg nr FSM-2024-04-06

Przetarg nr FSM-2024-04-06

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza przetarg nieograniczony  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa do Lwowa (Ukraina) 72 dwuczęściowych kompletów ubrań strażackich zgodnych z normą PN-EN 469 ubrania, z opcją zwiększenia dostawy o 40 kompletów wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Dokumentacja przetargu o numerze FSM-2024-04-06 jest dostępna na stronie https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/933322 na której jest również prowadzona procedura przetargowa 

 

Skip to content