News

Solidarity Fund > News > Nowa Rada FSM

Nowa Rada FSM

Z przyjemnością informujemy, że Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski powołał członków Rady Fundacji Solidarności Międzynarodowej na lata 2024-2028. 

Członkowie nowej Rady FSM to: 

Jakub Wiśniewski – Podsekretarz Stanu w MSZ, Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej – Przewodniczący Rady FSM 

Marcin Bosacki 

Maciej Konieczny 

Anna Radwan-Röhrenschef 

Krzysztof Stanowski 

Robert Tyszkiewicz 

Aleksandra Wiśniewska 

Maciej Żywno 

Ponadto trwa wciąż kadencja członka poprzedniego składu Rady – Ryszarda Czarneckiego. 

Misja Rady obejmuje podejmowanie decyzji dotyczących kierunków działalności organizacji. Jest także odpowiedzialna za monitorowanie postępów realizacji naszych celów, w tym uchwalanie programów i planów finansowych oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności FSM.   

Bardzo cieszymy się z możliwości współpracy z nową Radą. Jesteśmy przekonani, że wiedza, doświadczenie i zaangażowanie jej członków przyczynią się do dalszego rozwoju FSM. 

Skip to content