News

Solidarity Fund > News > Zapytanie ofertowe FSM-2024-05-01

Zapytanie ofertowe FSM-2024-05-01

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

wybór wiodącego eksperta ukraińskiego w działaniach Fundacji Solidarności Międzynarodowej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie

Dokumentacja Zapytania Ofertowego o numerze FSM-2024-05-01 jest dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/926647, na której jest również prowadzona procedura.

Termin składania ofert mija 20 maja 2024 r. o godz. 13.00

Skip to content