News

Solidarity Fund > News > Wyniki Postępowania Zakupowego nr FSM-2024-03-12

Wyniki Postępowania Zakupowego nr FSM-2024-03-12

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu nr FSM-2024-03-12 na Przygotowanie scenariusza i realizacja dwóch filmów promocyjno-dokumentacyjnych pokazujących projekty realizowane przez pięć ukraińskich gmin samorządowych. 

Oferta realizacji usługi złożona przez Agencję Marketingową AIMART Magdalena Wilczaszek o wartości 34,000 zł brutto/netto została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.    

W załączeniu Protokół z Prac Komisji Przetargowej

Skip to content