News

Solidarity Fund > News > Wyniki Postępowania Zakupowego nr FSM-2024-03-06

Wyniki Postępowania Zakupowego nr FSM-2024-03-06

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu nr FSM-2024-03-06 na Przygotowanie scenariusza i realizacja dwóch filmów promocyjno-dokumentacyjnych pokazujących projekty realizowane przez pięć ukraińskich gmin samorządowych. 

Oferta realizacji usługi złożona przez DogFilm Studio Filmowe Paweł Nazaruk o wartości 39.360 zł brutto została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.    

W załączeniu Protokół z Prac Komisji Przetargowej.

Skip to content