News

Solidarity Fund > News > Zapytanie ofertowe Nr FSM-2024-03-06

Zapytanie ofertowe Nr FSM-2024-03-06

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: 

przygotowanie scenariusza i realizacja dwóch filmów promocyjno-dokumentacyjnych pokazujących projekty realizowane przez pięć ukraińskich gmin samorządowych. 

Dokumentacja Zapytania Ofertowego o numerze FSM-2024-03-06 jest dostępna na stronie  https://platformazakupowa.pl/transakcja/899603 , na której jest również prowadzona procedura przetargowa. 

Termin składania ofert mija 18 marca 2024 r. godz. 14.00  

Skip to content