Request for Proposal

Solidarity Fund > Request for Proposal > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-10-06

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-10-06

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa 300 kompletów bielizny termicznej w różnych rozmiarach (20 szt. S, 70 szt. M, 90 szt. L, 100 szt. XL, 20 szt. XXL) wybrano najkorzystniejszą ofertę.  

Oferta realizacji zamówienia o wartości 25386 PLN złożona przez
SUPON Spółka Akcyjna, NIP 8511006700 została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.  

Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w oparciu o „Procedurę zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej w związku z rosyjską agresją na Ukrainie”. W załączeniu Protokół Oceny Ofert. 

Skip to content