Request for Proposal

Solidarity Fund > Request for Proposal > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-10-02

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-10-02

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu, którego
przedmiotem jest dostawa 100 pieców szamotowych w komplecie z czopuchami wybrano
najkorzystniejszą ofertę.

Oferta realizacji zamówienia o wartości 74538 PLN złożona przez
P.U.H.KING-STEN-TRANS PIOTR STĘPIEŃ, NIP 8111696256 została uznana za
najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w oparciu o „Procedurę zamówień w Fundacji
Solidarności Międzynarodowej na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej w związku z rosyjską
agresją na Ukrainie”.

W załączeniu Protokół Oceny Ofert.

Skip to content