News

Solidarity Fund > News > Rekrutacja obserwatorów długoterminowych (LTO) wyborów prezydenckich w Kazachstanie 

Rekrutacja obserwatorów długoterminowych (LTO) wyborów prezydenckich w Kazachstanie 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór na długoterminowych obserwatorów (LTO) wyborów prezydenckich w Kazachstanie (20.11.2022) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR.  

Wyjazd obserwatorów długoterminowych (LTO) planowany jest od 23/24 października 2022 r. do 27 listopada 2022 r. 

Wymagania: 

  • ukończone 18 lat 
  • posiadanie rachunku bankowego w złotych; 
  • posiadanie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od końcowej daty przyjmowania zgłoszeń; 
  • doświadczenie co najmniej 2 misji w charakterze obserwatora krótkoterminowego (STO) lub 1 misji w charakterze obserwatora długoterminowego (LTO) w międzynarodowych misjach obserwacji wyborów organizowanych przez OSCE/ODIHR lub Unię Europejską. 
  • znajomość języków angielskiego i rosyjskiego/kazachskiego w stopniu zaawansowanym (minimum B2), 
  • Zarejestrowanie się /ewent. aktualizacja danych w bazie obserwatorów OSCE/ODIHR
  • Ważne: kandydatki/kandydaci musza posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa Kazachstanu. 

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególną uwagę na znajomość specyfiki regionu Azji Centralnej, zwłaszcza Kazachstanu, doświadczenie związane z obserwowaniem wyborów w tym udział w szkoleniach dot. obserwacji wyborów oraz przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej kandydatów.  

UWAGA: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym obserwatorzy będą zobowiązani do ścisłego przestrzegania wymogów sanitarnych kazachskich, polskich, a także wskazanych przez OSCE/ODIHR. Nie rekomendujemy wyjazdu osobom u których występują tzw. choroby współistniejące zwiększające ryzyko śmierci lub trwałej utraty zdrowia w sytuacji zachorowania na COVID-19 w tym: choroby układu krążenia, cukrzyca, nadciśnienie, choroby płuc, choroby nerek, zaburzenia odporności. Od kandydatów na obserwatorów Fundacja przed może wymagać oświadczeń o stanie zdrowia i przeprowadzenia testu na obecność wirusa (koszt testu, w wypadku zlecenia pokrywa Fundacja). Na czas misji obserwatorzy zostaną wyposażeni w podstawowe środki bezpieczeństwa sanitarnego (maseczki, płyny dezynfekcyjne). 

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej. 

Fundacja pokrywa koszty: dojazdu obserwatorów na miejsce, pobytu w Kazachstanie  (diety, noclegi, ubezpieczenie, test PCR przed wyjazdem) i transportu lokalnego. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie. 

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: Rekrutacja LTO – Kazachstan 2022 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 października 2022 r. do godz. 9:00  

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do  12 października 2022  r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji. 

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej – do pobrania w PDF 

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur. 

 

Skip to content